François Deshommes (BE °1939)

In het werk van François Deshommes speelt het geestelijke denken 
een prominente rol. Deshommes is onder geen "-isme" te vangen. Zijn composities munten uit in een weloverwogen vlakverdeling. Daartoe maakt hij gebruik van meetkundige figuren die door middel van samengestelde spiegelingen tegenover elkaar worden geplaatst. 
Het afbakenen van de kleurvlakken met olieverf vergt een bijzonder sterke techniek en een uiterst strenge discipline. Deshommes streeft naar een universele kunst, waarbij de concrete voorstelling ondergeschikt is aan de manier waarop het werk tot stand is gekomen. Leidraad vormt de zoektocht naar een harmonisch evenwicht tussen gevoel en geest.

Meer dan dertig jaar maakt François Deshommes  konstruktieve komposities. De kunstenaar heeft zelfs een leidraad in zijn werk ingebouwd over hoe de vlakken tot stand komen. Als u verder op zoek gaat zult u verschillende geometrische figuren ontdekken.

Ook de andere werken van Deshommes spelen met licht en schaduw. Het werken met structuur laat de verf op een totaal andere manier reageren op de verschillende soorten lichtinval. Dit creëert een kunstwerk met steeds andere inzichten. Ook de laatste jaren werkt de kunstenaar veel met potlood, houtskool en inkt.

Kunst bedrijven is een passie uitleven. Wie picturaal bezig is, vraagt zich nooit af: maak ik nu werk dat past in het kader van één of andere richting of stijl? Die aanhorigheid wordt later wel uitgemaakt door kunstrecensenten. De kunstenaar volgt gewoon zijn geaardheid of instelling. Meestal begint hij zijn kunstenaarsloopbaan met figurale creaties, zoals Deshommes, die nadien assemblages maakte met behulp van recyclagemateriaal. Maar de kunstenaar zoekt; stelt zich vragen; bezint zich over zijn werk. Zo kwam Deshommes tot het besluit dat in de kunst het overtollige als pure ballast moet worden geweerd, dat naar vereenvoudiging moet worden gestreefd, alsook naar uitzuivering en verstrakking. Zodoende kwam hij tot de geometrische stijl. Koppig en meestal onbegrepen bewandelt hij die nieuwe weg. Oordelend dat hij regelrecht op de essentie afgaat en dat een nauwkeurige afbeelding van de realiteit niet meer strookt met de geest van de nieuwe tijd. Hij koos een uitdrukkingsvorm die bijzonder moeilijk is, hoge eisen stelt en precisie vergt. Al wordt men gauw als epigoon van Mondriaan en De Stijl gebrandmerkt als men geometrisch-abstract bezig is. Maar aan zijn constructies van vlakken en lijnen weet Deshommes een persoonlijke toets te geven en, langs wegen van geleidelijkheid, gevoelens van tederheid en zachtheid tot uiting te brengen. Bij Deshommes vindt men evenwicht, rust, ja een zuiver vergeestelijkt element dat herinnert aan werk van Dan van Severen. Het zuinig kleurgebruik is in overeenstemming met het ritme van de vormen. Het tastbare moet het bij Deshommes afleggen voor de meditatieve dimensie die hij zijn werk meegeeft. Gedisciplineerd onderzoekt hij zijn beeldmiddelen: vorm, grootte, kleur, toon en verzadiging. Het uiteindelijke werk wordt bepaald door een keuze uit een aantal mogelijke vorm- en kleurrelaties. 

Bekijk de expo te QuARTier A