Wat is QuARTier A ?

In januari 2010 opende QuARTier A voor het eerst de deuren van zijn atelier/galerie voor het publiek. Daarna volgden er verschillende samenwerkingen met andere kunstenaars.
  
De missie bestaat eruit om met QuARTier A een bijdrage te leveren aan een verbreding van het artistiek-culturele platform in Aalst en omstreken.
  
Er wordt veel aandacht geschonken aan de promotie en ondersteuning van jonge beloftevolle kunstenaars, zonder de verplichtingen en verbintenissen die een conventionele kunstgalerij vaak met zich meebrengt.
  

Geschiedenis: 

De ruimte van 'Quartier A' fungeerde vroeger als een textielfabriek, genaamd 'Le Compte'. In 1970 kwam deze familiezaak tot zijn einde en was de fabriek lange tijd ongebruikt. In 1994 wist Alec Camu deze fantastische ruimte op de kop te tikken en gebruikte hij ze voornamelijk als atelier. Hij noemde dit atelier de 'Street Art Factory' waar hij zijn projecten, vaak in samenwerking met andere kunstenaars, uitvoerde. 

Het concept van Quartier A kwam in 2007 tot stand. Het grote verschil met vroeger is dat er nu ook exposities kunnen plaats vinden, voorheen werd de ruimte louter als atelier gebruikt. Met 'Quartier A' ligt het concept veel breder; alle vormen van hedendaagse kunst komen aan bod. 


  

 PLATTEGROND:

QuARTier A - Burgemeestersplein 10 - 9300 Aalst