Hendrik Devos

Het werk van Hendrik straalt rust uit. Ogen-schijnlijk, want het eist in werkelijkheid inspanning, zowel van het oog als van de geest.

Zijn oeuvre kan je ruwweg in drie domeinen onderbrengen.Ruwweg, want er zijn overlappende werelden.

 

Ten eerste "kunst om de kunst"

Hier is hij op zoek om zijn plastisch kunnen op een hoger vlak te brengen. Een kunst die gevoed wordt door scherpe observatie en intuïtie met als doel verder te gaan dan de manier van waarnemen die we vanzelfsprekend vinden. Er bestaan geen delen of details van het beeld die niet de moeite lonen om op te focussen. Het hangt ervan af hoe je de ruimte afbakent en langs welke opening je die ruimte binnenkomt......

Meestal raakt de natuur de wereld van de mens, soms staat de natuur op zichzelf. Er is zuivere esthetiek, maar toch ook dikwijls een idee als basis dat transformeert tot humor en wie weet..... tot sarcasme ?

Het oog ziet, maar dat oog moet werken, want het beeld zit gevat in een wereld tussen "onscherp" en helder.

 

Vervolgens stelt hij de mens centraal, ecce homo, zie de mens.... met zijn complexe (ook lijdende) ziel en vooral de al dan niet toevallige gebeurtenissen en ontmoetingen op zijn pad.

 

Uiteindelijk is de observator, de ziener op zijn best. Ondersteund door zijn plastisch kunnen gaat hij zonder taboe en haarscherp tot op het bot van 's mensen onvolmaaktheden. Hij moraliseert niet, hij is geen wereldverbeteraar, hij toont.

Alles verwordt tot één universum in "de mens" die in "de schilder" een kompaan voor het leven heeft gevonden. Ze koesteren hun schilderijtjes, en voor de werkjes op papier wordt minutieus naar oude kadertjes gezocht, om ze een nieuwe ziel te geven en de oude met veel respect rust te gunnen.

 

De dingen zijn niet wat ze lijken, de mensen ook niet …….

( Gescheven door Luc De Vos )

www.hendrikdevos.be

Bekijk het evenement te QuARTier A