Jasper van der Graaf (NL,1975)

Jasper maakt schilderijen, grafiek en wandschilderingen. Zijn werk laat zich samenvatten in kleurige dynamische vormen en vervormingen, uitgekristalliseerd, in samenhang of uit elkaar vallend. Elementaire organisatie en complexiteit vormen aanknopingspunten voor het vervaardigen van zijn werk. Hij brengt deze onderwerpen optimaal tot uiting door juist beperking of versimpeling van de artistieke middelen toe te passen. Jasper ontwerpt zijn werk in een mix van fysieke en digitale collage waarbij hij planmatigheid combineert met de spontaniteit van een proces, volgens een persoonlijke logica.

jaspervandergraaf.blogspot.be

facebook.com/jasper.vandergraaf

twitter.com/graaf_jasper

Bekijk de expo te QuARTier A