Het verhaal achter elke vorm

De kunstenaars die deelnemen aan de tentoonstelling Language of Shape laten de autonomiteit van hun kunstwerken sterk tot uiting komen. Men laat ruimte voor wat het kunstwerk zelf wil communiceren. Niet spreken met woorden, maar door het oproepen van associaties en esthetische verwondering. In plaats van een staalharde voorgeprogrammeerde conceptuele kern die de werken belaadt, laten ze zich vertalen in hun lichte eenvoud. Doch alles wordt niet meteen prijsgegeven. Elke vorm draagt een geschiedenis die zich solitair en uit het zicht heeft voltrokken. Het creatieproces is al vaak een onderdeel van het aura rond het kunstwerk:
   -Werd elke lijn planmatig gestuurd of mocht het toeval zich manifesteren?
   -In welke staat van zijn verkeerde de kunstenaar?
   -Heeft het kunstwerk zichzelf in zekere mate gemaakt?
   -Waar begint en eindigt de inbreng van de kunstenaar?
De werken in deze tentoonstelling spreken stilzwijgend en nodigen uit tot behaaglijke contemplatie
.

MARCUS BERING (DE,°1964)
“Het is van mijn hoofd naar mijn handen gegaan.” 
Het zijn de samenvattende woorden van Marcus Bering waarmee hij duidelijk maakt dat zijn kunst in wezen ontsproten is uit zijn filosofische achtergrond. Opmerkzaam als hij is, analyseert hij, bestudeert hij en tracht hij daarna zijn bevindingen vorm te geven. Door het minimaliseren en assembleren van diverse objets trouvés materialiseert Marcus zijn innerlijke wereld. Zowel zijn twee- als driedimensionaal werk getuigt van een methodologische onderzoekspraktijk. Zijn werk behelst een fascinatie voor de fysieke ervaring van het creatieproces, de standaardisatie der maten en de idee van het oneindige.

 

TOON DE CLERCQ (BE,°1971)
Zijn hedendaags werk geeft het niet meteen weg, maar Toon De Clercq was in een ver verleden actief in de graffitiwereld. Het excessief kleurgebruik, het toelaten van drippings en zijn plastische vormentaal zijn daar echter nog stille getuigen van. Het figuratieve heeft hij definitief achter zich gelaten, hij werkt nu geheel abstract. De unieke droog- en mengtechnieken die hij zich doorheen de jaren eigen heeft gemaakt, komen voort uit een gestadig onderzoek naar verschillende fluïde substanties en hun berekende verhoudingen. Toon’s werk refereert expliciet naar het gebruik van verf, doch is verf niet langer zijn voornaamste hoofdingrediënt.

  

JASPER VAN DER GRAAF (NL,°1975)
Jasper maakt schilderijen, grafiek en wandschilderingen. Zijn werk laat zich samenvatten in kleurige dynamische vormen en vervormingen, uitgekristalliseerd, in samenhang of uit elkaar vallend. Elementaire organisatie en complexiteit vormen aanknopingspunten voor het vervaardigen van zijn werk. Hij brengt deze onderwerpen optimaal tot uiting door juist beperking of versimpeling van de artistieke middelen toe te passen. Jasper ontwerpt zijn werk in een mix van fysieke en digitale collage waarbij hij planmatigheid combineert met de spontaniteit van een proces, volgens een persoonlijke logica.

 

ALEC CAMU (BE,°1969)
Alec beheerst een uitgebreide wetenschap wat betreft verftechnieken en de chemische reacties die hiermee gepaard gaan. Zijn fascinatie voor de plasticiteit van verf is te herkennen in een oeuvre bestaande uit abstracte schilderijen. Hij laat toe dat zijn kunstwerken zich autonoom verder ontwikkelen wanneer hij het atelier verlaat. De verf mag reageren, de materie mag voor zichzelf spreken. De filosofie van het toeval trekt hij door in zijn dragers. Klassieke schilderijen en kaders die zijn pad kruisen, worden op een lyrische en expressionistische wijze nieuw leven ingeblazen.

   

Wenst u er volgende keer ook bij te zijn? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief!

         

 

MEER OVER

MARCUS BERING

MEER OVER

JASPER VAN DER GRAAF

MEER OVER

TOON DE CLERCQ

MEER OVER

ALEC CAMU