MARCUS BERING (DE,°1964)

“Het is van mijn hoofd naar mijn handen gegaan.” 
Het zijn de samenvattende woorden van Marcus Bering waarmee hij duidelijk maakt dat zijn kunst in wezen ontsproten is uit zijn filosofische achtergrond. Opmerkzaam als hij is, analyseert hij, bestudeert hij en tracht hij daarna zijn bevindingen vorm te geven. Door het minimaliseren en assembleren van diverse objets trouvés materialiseert Marcus zijn innerlijke wereld. Zowel zijn twee- als driedimensionaal werk getuigt van een methodologische onderzoekspraktijk. Zijn werk behelst een fascinatie voor de fysieke ervaring van het creatieproces, de standaardisatie der maten en de idee van het oneindige.

facebook.com/marcus.bering

marcusbering.blogspot.be

Bekijk de expo te QuARTier A