SOLO EXPO KLAAS VAN DER LINDEN  "PAINTINGS" (9-25 APRIL 2010)

 

Dankzij Quartier A had de jonge kunstenaar Klaas Van der Linden de gelegenheid om zijn grootste doeken voor de eerste maal aan een groot publiek te exposeren. De ruimte van Quartier A bood een ideale atmosfeer om zijn werk krachtig naar buiten te brengen. Deze solo-expo was zowel voor Klaas Van der Linden als voor Quartier A een experiment dat beide partijen veel heeft bijgeleerd en ge´nspireerd. 

Verslag door Gustaaf Vander Biest: http://waterschoenen.blogspot.com
Klaas Van der Linden is een vakman. Daar is uiteraard zijn opleiding tot 'Master in de Grafische Kunsten' (Sint-Lucas Gent) niet vreemd aan. Maar ook zijn ervaring in de wereld van de graffiti is ongetwijfeld een belangrijke factor. En wellicht is het meest doorslaggevende element doodgewoon 'talent'!

Van der Linden schildert realistisch, maar incorporeert toch telkens een fantastische, bevreemdende of bijwijlen sprookjesachtige toets. Als een moderne Rembrandt haalt hij vanuit een donkere achtergrond het onderwerp naar voren. Felle kleuren en contrasten spelen daarbij uiteraard een cruciale rol. De nacht lijkt wel zijn geliefkoosde tijdstip.

EÚn van de eerste onderwerpen voor zijn schilderijen vond hij bij zichzelf. Zijn zelfportretten in allerlei merkwaardige poses en voorzien van uiteenlopende, onverwachte attributen lijken te wijzen op een zoektocht naar zijn eigen identiteit. Deze portretten zijn verre van vrijblijvend en zelfs bijzonder indringend. Ook mensen uit zijn omgeving komen voor dergelijke portretten in aanmerking.

De werken waarin hij de wereld van de nachtelijke straat- en spoorwegarbeiders weergeeft (en waarin hij overigens af en toe ook zichzelf in beeld brengt) lijken allemaal een soort sub-wereld te tonen: het domein van de nacht waarin allerlei vreemde werken op al even bevreemdende plekken (al dan niet) in uitvoering zijn.

De grote schilderijen met rijdende koetsen die op de lange muur van de open, hoge galerieruimte hangen, geven de indruk uit een fantastisch-historisch stripverhaal te komen. Lijnvoering en kleurtoon zijn subliem. De compositie is bijzonder sterk. De decorstukken waarmee hij de setting opbouwt, zijn geput uit zijn eigen beeldvocabularium. Terwijl de nachtelijke activiteiten van de straat- of spoorwegarbeiders stil lijken te staan, komt hier plotseling alles tot leven. Het lijkt op een ontsnapping uit boze dromen, waarbij de kunstenaar als 'menner' van zijn eigen 'bouwkeet-woonwagen' met zijn hele hebben en houden op de vlucht slaat.

Klaas Van der Linden is ondanks (of dankzij) zijn nog jonge leeftijd (hij is nu 24) een gedreven kunstenaar. Schilderen is voor hem van levensbelang. Je voelt dat hij dat even hard nodig heeft als ademen of eten. De werken die hij bij 'Quartier A' tentoonstelt, vormen een staalkaart van zijn artistieke activiteit.

Klaas Van der Linden : www.klaasvanderlinden.com

 

         

    

    

   

   

    

    

    

    

 

 

    

    

    

    

    

MEER OVER KLAAS VAN DER LINDEN